15.12.2018

Rezultatet AQE:

Asmir Hamdi         7(shtatë)
Hamit Krasniqi      6(gjashtë)Dr.sc.Vjosa Shatri


Make a free website with Yola