Bazat e Elektroteknikës 28.09.2017(pas rishikimit)Qëndrim Elshani  100% 100% 5% 80% 71
Lironë Ejupi 100% 100% 0% 80% 70
Gresa Plakolli  80% 100% 0% 100% 70
Milot Plakolli  100% 80% 0% 90% 68
Reita Rexhepi 95% 100% 0% 50% 61
Plarentinë Zejnullahu  35% 100% 0% 100% 59
Salih Salihu 100% 100% 0% 10% 53
Shemsi Morina  100% 95% 5% 5% 51
Qendrim Gashi  100% 100% 0% 5% 51
Flaka Deçani 100% 100% 0% 0% 50
Fidan Sihani 10% 95% 0% 95% 50
Ismail Thaçi 80% 100% 5% 15% 50
Pleurat Dorart Asllani 20% 100% 0% 80% 50
Jetlir Krasniqi  25% 100% 0% 70% 49
Festina Merovci  90% 80% 15% 0% 46
Granit Raçi 98% 85% 0% 0% 46
Tringë Krasniqi 0% 100% 0% 80% 45
Flamur Hasani  100% 80% 0% 0% 45
Ferid Emini  50% 100% 0% 0% 38
Erlindë Suka  20% 50% 0% 80% 38
Miran Mustafa 35% 100% 5% 0% 35
Fisinik Deskaj 35% 100% 0% 5% 35
Shpresarta Hamza  20% 100% 0% 5% 31
Taulant Gashi 15% 0% 5% 100% 30
Ndriçim Sadiku  20% 100% 0% 0% 30
Fatnis Ponxhaj 35% 80% 5% 0% 30
Nderim Gerqari  50% 70% 0% 0% 30
Shkurtë Azemi  50% 65% 0% 0% 29
Flamur Arifi  15% 100% 0% 0% 29
Fjolla Aliu  15% 100% 0% 0% 29
Kristian Bisaku 0% 95% 0% 10% 26
Vesa Ademi  5% 95% 0% 0% 25
Miran Rexhepi 100% 0% 0% 0% 25
Gentrit Salihu  0% 95% 0% 0% 24
Shpetim Pelaj  15% 80% 0% 0% 24
Rina Zeqiri  25% 65% 0% 0% 23
Pa emër  15% 65% 0% 0% 20
Burhan Konjuhi 65% 0% 5% 0% 18
Qefsere Krasniqi 65% 0% 0% 0% 16
Flutra Selimi  10% 50% 0% 0% 15
Rreze Gjuka  50% 0% 0% 0% 13
Muhamed Dragusha  50% 0% 0% 0% 13
Fjolla Avdiu  10% 25% 0% 10% 11
Genc Konushevci  20% 25% 0% 0% 11
Marigona Morina  5% 20% 0% 0% 6
Pa emër  5% 20% 0% 0% 6
Sokol Hashani  10% 10% 5% 0% 6
Mahire Halili 0% 20% 0% 0% 5
Leon Osmani 10% 10% 0% 0% 5
Leart Krasniqi 15% 0% 0% 0% 4
Mirushe Vuçitërna  15% 0% 0% 0% 4
Maliq Maliqi  10% 0% 0% 5% 4
Fjolla Radorni  10% 0% 5% 0% 4
Mirlinda Beqaj 0% 0% 0% 0% 0
Shaqir Shabani  0% 0% 0% 0% 0
Merita Ahmeti 0% 0% 0% 0% 0

Prof.Dr.Ruzhdi Sefa
Dr.sc.Vjosa Shatri

27.09.2017 

Rishikimi i provimeve nga "BET" - 28.09.2017 ora 11:00. (Vetëm ata studentë që i kanë më pak se 50 pikë). 

          Vjosa Shatri   

Bazat e Elektroteknikës 27.09.2017

Qëndrim Elshani  100% 100% 5% 80% 71
Lironë Ejupi 100% 100% 0% 80% 70
Gresa Plakolli  80% 90% 0% 100% 68
Reita Rexhepi 95% 100% 0% 50% 61
Milot Plakolli  100% 50% 0% 90% 60
Plarentinë Zejnullahu  35% 100% 0% 100% 59
Salih Salihu 100% 100% 0% 10% 53
Shemsi Morina  100% 95% 5% 5% 51
Qendrim Gashi  100% 100% 0% 5% 51
Flaka Deçani 100% 100% 0% 0% 50
Fidan Sihani 10% 90% 0% 80% 45
Jetlir Krasniqi  25% 100% 0% 55% 45
Ismail Thaçi 80% 90% 10% 0% 45
Granit Raçi 98% 70% 0% 0% 42
Ferid Emini  50% 100% 0% 0% 38
Erlindë Suka  20% 50% 0% 80% 38
Tringë Krasniqi 0% 100% 0% 50% 38
Flamur Hasani  100% 50% 0% 0% 38
Festina Merovci  90% 50% 0% 0% 35
Miran Mustafa 35% 100% 5% 0% 35
Shpresarta Hamza  20% 100% 0% 5% 31
Taulant Gashi 15% 0% 5% 100% 30
Ndriçim Sadiku  20% 100% 0% 0% 30
Fisinik Deskaj 35% 80% 0% 5% 30
Shkurtë Azemi  50% 65% 0% 0% 29
Flamur Arifi  15% 100% 0% 0% 29
Kristian Bisaku 0% 95% 0% 10% 26
Pleurat Dorart Asllani 20% 80% 0% 0% 25
Vesa Ademi  5% 95% 0% 0% 25
Fjolla Aliu  15% 85% 0% 0% 25
Miran Rexhepi 100% 0% 0% 0% 25
Gentrit Salihu  0% 95% 0% 0% 24
Fatnis Ponxhaj 35% 50% 5% 0% 23
Rina Zeqiri  25% 65% 0% 0% 23
Pa emër  15% 65% 0% 0% 20
Burhan Konjuhi 65% 0% 5% 0% 18
Nderim Gerqari  50% 20% 0% 0% 18
Shpetim Pelaj  15% 50% 0% 0% 16
Qefsere Krasniqi 65% 0% 0% 0% 16
Flutra Selimi  10% 50% 0% 0% 15
Rreze Gjuka  50% 0% 0% 0% 13
Muhamed Dragusha  50% 0% 0% 0% 13
Fjolla Avdiu  10% 25% 0% 10% 11
Genc Konushevci  20% 25% 0% 0% 11
Marigona Morina  5% 20% 0% 0% 6
Pa emër  5% 20% 0% 0% 6
Sokol Hashani  10% 10% 5% 0% 6
Mahire Halili 0% 20% 0% 0% 5
Leon Osmani 10% 10% 0% 0% 5
Leart Krasniqi 15% 0% 0% 0% 4
Mirushe Vuçitërna  15% 0% 0% 0% 4
Maliq Maliqi  10% 0% 0% 5% 4
Fjolla Radorni  10% 0% 5% 0% 4
Mirlinda Beqaj 0% 0% 0% 0% 0
Shaqir Shabani  0% 0% 0% 0% 0
Merita Ahmeti 0% 0% 0% 0% 0
       

Prof.Dr.Ruzhdi Sefa
Dr.sc.Vjosa Shatri


Bazat e Elektroteknikës 04.07.2017

Ismail Sekiraqa  100% 100% 100% 0% 75
Uran Hajzeraj  100% 100% 100% 0% 75
Selajdin Sejdiu 90% 100% 80% 20% 73
Muhamet Kaçandolli 100% 100% 90% 0% 73
Majlinda Jaha  100% 50% 80% 60% 73
Verona Kasumi 100% 100% 70% 0% 68
Mirjetë Hajdari  50% 100% 60% 60% 68
Qendrim Gashi  65% 100% 100% 0% 66
Xheneta Berisha 100% 0% 100% 60% 65
Qëndrim Elshani  100% 100% 60% 0% 65
Fidan Sihani 95% 100% 0% 60% 64
Erlindë Suka  50% 100% 100% 0% 63
Lironë Ejupi 5% 100% 80% 45% 58
Fatnis Ponxhaj 80% 80% 70% 0% 58
Shkumbin Sejdiu  90% 40% 100% 0% 58
Flutra Selimi  40% 90% 90% 0% 55
Yllëza Rukovci  5% 100% 50% 60% 54
Visar Bejta  95% 15% 100% 0% 53
Gresa Plakolli  75% 100% 30% 5% 53
Vesa Ademi  100% 100% 10% 0% 53
Veton Kryeziu  3% 100% 100% 0% 51
Reita Rexhepi 100% 100% 0% 0% 50
Fisinik Deskaj 100% 20% 80% 0% 50
Festina Merovci  100% 20% 75% 5% 50
Fatmir Gjocaj 100% 100% 0% 0% 50
Shpresarta Hamza  5% 100% 80% 0% 46
Miran Rexhepi 100% 0% 80% 0% 45
Plarentinë Zejnullahu  50% 50% 80% 0% 45
Salih Salihu 70% 100% 0% 10% 45
Nderon Hiseni  75% 100% 0% 0% 44
Maliq Maliqi  0% 80% 95% 0% 44
Pleurat Asllani 50% 100% 0% 0% 38
Shpetim Pelaj  50% 100% 0% 0% 38
Ferid Emini  40% 100% 0% 0% 35
Tringë Krasniqi 0% 40% 70% 10% 30
Rina Zeqiri  75% 45% 0% 0% 30
Shemsi Morina  15% 0% 100% 0% 29
Redon Kryeziu 0% 100% 5% 0% 26
Marsiana Desku 0% 5% 100% 0% 26
Leon Osmani 80% 15% 10% 0% 26
Taulant Morina  0% 5% 100% 0% 26
Kristian Bisaku 0% 0% 100% 0% 25
Flamur Hasani  100% 0% 0% 0% 25
Taulant Gashi 0% 0% 100% 0% 25
Genc Konushevci  50% 0% 50% 0% 25
Mahire Halili 0% 50% 30% 0% 20
Marigona Morina  25% 0% 45% 5% 19
Flaka Deçani 40% 0% 0% 25% 16
Marigona Kelmendi  3% 60% 0% 0% 16
Muhamed Zeqiri  50% 0% 10% 0% 15
Mirlinda Beqaj 8% 50% 0% 0% 15
Fjolla Avdiu  5% 50% 0% 0% 14
Endi Ademaj  0% 50% 0% 0% 13
Nderim Qerimi  10% 30% 0% 0% 10
Muhamed Dragusha  40% 0% 0% 0% 10
Taulant Isaku  0% 30% 0% 0% 8
Jon Shala  25% 0% 0% 0% 6
Hateme Sadiku  15% 3% 0% 0% 5
Shkelqim Gërguri  0% 10% 0% 0% 3
Pa emër  10% 0% 0% 0% 3
Ilmi Aliu  10% 0% 0% 0% 3
Veton Thaçi  0% 10% 0% 0% 3
Rudina Gjikokaj  10% 0% 0% 0% 3
Qefsere Krasniqi 5% 0% 0% 0% 1
Egzon Stublla  0% 5% 0% 0% 1
Fjolla Aliu  0% 5% 0% 0% 1
Nderim Gerqari  3% 0% 0% 0% 1
Burhan Konjuhi 0% 0% 0% 0% 0
Shaqir Shabani  0% 0% 0% 0% 0
Sokol Hashani  0% 0% 0% 0% 0
Njomza Bytyçi 0% 0% 0% 0% 0
Gezart Dervishi  0% 0% 0% 0% 0
Flamur Arifi ABS 0
Erza Dreshaj  0% 0% 0% 0% 0
Ndriçim Sadiku ABS
Lautrim Limani ABS
Gjon Berisha ABS
Milot Plakolli ABS
Granit Osmani ABS
Rreze Gjuka ABS
Gentian Veliu ABS
Fjolla Radorni ABS
Hasan Thaqi ABS
Prof.Dr.Ruzhdi Sefa
Dr.sc.Vjosa Shatri04.07.2017 

Rezultatet nga "BET"do të shpallen sot 04.07.2017 kurse rishikimi më, 05.07.2017 ora 10:00. 

          Vjosa Shatri   

Bazat e Elektroteknikës 04.05.2017(pas rishikimit)

Ilmi Aliu 5 5 100 90 50
Diana Vrajolli 5 100 55 90 63
Kreshnik Malaj 100 5 65 100 68
Fisnik Deskaj 50 70 50 90 65
Salih Salihu 100 95 75 100 93
Fatmire Tërholli 100 80 100 50 83
Natyra Kololli 90 100 100 90 95
Yllka Krasniqi 0 85 100 100 71
Florina Ahmeti 95 10 100 20 56
Mahire Halili 0 60 50 90 50
Fidan Sinani 0 0 90 100 48
Festina Merovci 100 75 50 0 56
Kaltrina Bulliqi 0 85 100 15 50
Indrit Rrustemi  20 75 100 100 74
Gresa Plakolli 5 85 75 80 61
Zgjim Krasniqi 0 70 100 100 68
Fjolla Aliu 100 60 50 0 53
Fatnis Ponxhaj 20 35 100 30 46
Visar Fetahi 100 80 100 60 85
Hyla Çitaku 0 75 100 65 60
Edona Xhemajli 20 35 100 60 54
Plarentinë Zejnullahu 0 50 70 60 45
Oriola Avdyli 52 100 100 100 88
Taulant Metaj 100 75 0 85 65
Verona Kasummi 25 0 100 60 46
Pleurat Dorart Asllani 20 75 60 35 48
Triumf Bajramaj 95 30 100 100 81
Jetmir Veselaj 90 90 80 100 90
Valon Ismajli 15 80 75 30 50
Shkelqim Maxharraj 5 60 100 55 55
Flamur Hasani 100 0 50 65 54
reita Rexhepi 15 100 100 100 79
Zana Krasniqi 0 75 100 30 51
Leon Osmani 0 0 65 100 41
Ismail Sekiraqa 20 0 75 25 30
Burhan Konjuhi 0 0 0 0 0
Egzon Stublla 20 45 0 0 16
Jetlir Krasniqi 20 0 100 30 38
Fatmir Gjocaj 40 5 0 45 23
Fjolla Grapci 15 0 100 30 36
Mirsad Dibrani 5 65 100 0 43
Shpetim Pelaj 5 0 50 30 21
Fjolla Radoni 8 0 80 90 45
Fjolla Avdiu 20 60 0 45 31
Redon kryeziu 0 0 0 65 16
Qefsere Krasniqi 0 5 5 25 9
Xheneta Berisha 100 0 0 60 40
Flutura Selimi 25 80 75 30 53
Qendrim Gashi 20 75 0 25 30
Heteme Sadiku 5 80 0 15 25
Erlindë Suka 20 0 100 30 38
Selajdin Sejdiu 5 50 10 80 36
Sokol Hashani 0 0 0 0 0
Rreze Gjuka 0 0 0 25 6
Flaka Deçani 15 30 60 25 33
Krenar Hoti 0 0 0 0 0
Marigona Morina 3 0 50 0 13
Shkodran Bajrami 0 0 0 0 0
Amir Zeneli 0 0 0 0 0
Ardi Hajrizaj 0 0 0 0 0
Egzon Haskaj(Abs) 0
Vegim Selimaj 0 0 0 0 0
Qendrim Elshanaj 20 0 0 0 5
Pa emër  0 0 0 0 0
Shkumbin Sejdiu 5 60 0 0 16
Gentian Veliu 20 0 25 0 11
Ferid Emini 50 85 0 0 34
Kristian Bisaku 30 45 100 10 46
Taulant Morina 0 5 50 45 25
Lis Gjakova 0 0 0 60 15
Rina Zeqiri 15 0 100 25 35
Endi Ademaj 0 0 0 30 8
Genc Kunushevci 20 80 60 25 46
Erza Dreshaj 20 0 0 0 5
Endrit Stublla 90 5 25 90 53
Hasan Thaqi 0 5 0 0 1
Taulant Isaku 0 0 0 0 0
Tringë Krasniqi 0 0 100 0 25
Adelina Elshani 18 60 35 0 28
Granit Raçi 13 0 0 60 18
Nderim Qerimi 5 0 75 30 28
Veton Thaçi 0 60 50 0 28
Marsiana Desku 0 10 0 15 6
Prof.Dr.Ruzhdi Sefa
Dr.sc.Vjosa Shatri
16.02.2017 

Rishikimi i provimeve nga "BET" më, 20.02.2017 ora 12:00. (Vetëm ata studentë që i kanë më pak se 50 pikë. Në listen e shpallur nuk janë emrat e studentëve që kanë më pak se 30 pikë). 

          Vjosa Shatri   


Bazat e Elektroteknikës 16.02.2017


Kujtesa Haziri 100 100 100 100 100
Nattyra Kololli 85 100 95 100 95
Fatmire Tërholli 95 90 60 90 84
Gresa Hyseni 50 85 95 99 82
Shpresarta Hamza 90 70 45 100 76
Gresa Plakolli 65 50 75 98 72
Diana Vrajolli 100 85 0 100 71
Taulant Metaj 95 80 0 100 69
Erza Hasangjekaj 50 55 95 70 68
Edona Xhemajli 95 60 40 70 66
Klodinë Derguti 30 85 90 25 58
Shkumbim Sejdiu 80 85 60 0 56
Fjollë Islamaj 80 45 100 0 56
Flamur Hasani 90 30 98 0 55
Nedim Uka 90 40 0 80 53
Mirela Berisha 10 30 75 80 49
Nijazi Ferati 60 35 30 70 49
Kastriot Demaj 40 15 45 95 49
Shkëlqim Talla 95 0 0 100 49
Jetlir Krasniqi 20 35 40 100 49
Shpetim Pelaj 90 0 0 100 48
Reita rexhepi 45 0 100 45 48
Erlindë Suka 95 3 3 85 47
Fatnis Ponxhaj 100 40 0 30 43
Flaka Deçani 20 25 25 100 43
Fjolla Avdiu 30 50 80 10 43
Festina merovci 0 85 80 5 43
Yllëza Rukovci 50 50 35 25 40
Plarentinë Zejnullahu 80 0 35 40 39
Rron Hasani 60 0 50 40 38
Egzon Haskaj 100 10 0 40 38
Nderim Qerimi 30 20 0 100 38
Besar Hoti 60 30 0 45 34
Ferid Emini 80 5 0 50 34
OriolaAvdyli 75 15 0 40 33
Shkelqim Maxharraj 90 0 0 40 33
Marsiana Desku 0 70 60 0 33
Egzon Sublla 90 0 0 40 33
Triumf Bajramaj 0 60 35 25 30


 
Prof.Dr.Ruzhdi Sefa
Dr.sc.Vjosa Shatri


Make a free website with Yola